Rexton kėbulo spalvos

 

Grand White (WAA)

Grand White (WAA)

Silky White Pearl (WAK)

Silky White Pearl (WAK)

Elemental Grey (ACY)

Elemental Grey (ACY)

Galaxies Grey (ADB)

Galaxies Grey (ADB)

Space Black (LAK)

Space Black (LAK)

Marble Grey (ACM)

Marble Grey (ACM)

Rexton kėbulo spalvos

Beige (EBJ)

Beige (EBJ)

Khaki (GAN)

Khaki (GAN)

Black (LBN)

Black (LBN)

Maroon (OBC)

Maroon (OBC)