„Korando“ įrengtos visos saugos funkcijos, apie kurias tik galite pagalvoti.

 

„SsangYong Korando“ saugumą giria ne tik gamintojas: „Euro NCAP“, ištestavę naująjį automobilį, suteikė jam maksimalų žvaigždučių skaičių, t. y. penkias. Tai pirmas kartas „SsangYong“ kompanijos automobiliui. Ypač didelis dėmesys atkreiptas į „Korando“ esančias gausias ir įvairias pagalbines vairavimo sistemas.

 

Po atlikto susidūrimo testo „Korando“ rėmas buvo pripažintas kaip ypač tvirtas, gerai apsaugantis keleivius. „Korando“ rėmas sudarytas iš 74 % itin tvirto plieno. Kietas kėbulas, kuris yra saugus, taip pat pagerina važiavimo savybes bei patogumą.

 

Autonominė avarinio stabdymo sistema

Autonominės avarinio stabdymo sistemos jutikliai stebi eismą aplinkui. Sistema įspėja vairuotoją apie galimą susidūrimą, o esant reikalui automatiškai stabdo, stengdamasi išvengti susidūrimo arba sušvelnindama galimus avarijos padarinius.

Įspėjimo funkcija apie priekyje stovinčio automobilio pajudėjimą iš vietos

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema veikia ir automobiliui stovint eisme, įspėdama garsiniu signalu ir muzika apiepriešais stovinčio automobiliopajudėjimą iš vietos.

Įspėjimas apie saugų atstumą

Sistemanuolat stebi automobilio greitį ir atstumą nuo priešais važiuojančio automobilio. Esant reikalui, kai saugus atstumas yra per mažas, sistema apie tai įspėja garsiniu signalu.

Pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema

Kad nustatytų nukrypimą iš kelio, sistema naudoja kameros jutiklį. Esant reikalui sistema automatiškai pasuka vairą taip, kad automobilis sugrįžtų į kelią.

Eismo ženklų atpažinimas

Sistema seka priekyje esančius kelio ženklus. Galiojantys greičio apribojimai ir lenkimo draudimai parodomi vairuotojui ekrane.

Automatinė tolimųjų šviesų žibintų perjungimo sistema

Kai sistema užfiksuoja iš priekio atvažiuojančią arba priešais važiuojančią transporto priemonę, automatiškai perjungia tolimąsias šviesas į artimąsias.

 

Vairuotojo įspėjimo funkcija

Sistema naudojajutiklius, kad stebėtų automobilio padėtį ir užfiksuotų netyčinį nukrypimą iš kelio, pavyzdžiui, dėl vairuotojo nuovargio. Kad būtų išvengta avarinių situacijų, sistema garso signalu ir informacija ekrane įspėja, kad vairuotojas turėtų padaryti poilsio pertraukėlę.

Lietaus daviklis

Lietaus jutiklis, užfiksavęs šlapią priekinį stiklą,automatiškai įjungia stiklo valytuvus.

Priekiniai ir galiniai automobilio statymo jutikliai (Quartz)

Automobilio statymo jutikliai palengvina automobilio statymą siaurose vietose.

Pradėjimo važiuoti įkalnėje

Įkalnę padedanti įveikti sistema palengviną pradėjimą važiuoti, užtikrina, kad automobilis nepariedėtų atgal tuo metu, kai vairuotojas perkelia koją nuo stabdžio pedalo ant greičio.

Važiavimo nuokalne pagalbos sistema

Važiavimo nuokalne pagalbinė sistema automatiškai pritaiko reikalingą stabdymo stiprumą, kad leidžiantis nuokalne būtų palaikomas vienodas važiavimo greitis. Taip vairuotojas gali sutelkti dėmesį tik vairavimui.

Šešios oro pagalvės

1 vairuotojo saugos oro pagalvė
2 priekinio keleivio saugos oro pagalvė
3–4 vairuotojo ir priekinio keleivio šoninės saugos oro pagalvės
5–6 šoninės saugos oro pagalvės (užuolaida)

 

Papildoma įranga

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema

Prisitaikanti pastovaus greičio palaikymo sistema įspėja apie atstumą, esantį nuo priekyje važiuojančio automobilio, pagal situaciją automatiškai sumažindama arba padidindama greitį. Taip pat sistema pagelbėja išlaikyti automobilį juostos viduryje.

Saugaus išlipimo pagalbinė sistema

Funkcija užfiksuoja iš galo atvažiuojančias transporto priemones ir apie tai įspėja, kai atidaromos automobilio durys.

Įspėjimo apie skersinį eismą gale sistema

Sistema, važiavimo atbuline eiga metu įspėjanti apie pastebėtą judėjimą iš šono atvažiuojančią transporto priemonę. Automobiliuose su automatine pavarų dėže sistema automatiškai ima stabdyti bandydama išvengti susidūrimo.

Pagalbos persirikiuojant sistema

Sistema naudoja radarą, kad pagelbėtų jums saugiai persirikiuoti į kitą juostą. Kai sistema užfiksuoja iš galo artėjančią transporto priemonę, atitinkamos pusės šoniniame veidrodėlyje užsidega įspėjamoji oranžinė švieselė. Jeigu įjungimas posūkio signalas, sistema įspėja ne tik šviesele, bet ir garso signalu.